KRAN-IZOL, s.r.o.   Úvod | Napište nám | Mapa | Odkazy
  Úvod | Profil společnosti | Služby | Produkty | Certifikáty | Poptávka | Kontakty
 

KRAN-IZOL, s.r.o.
U Opavice 19
746 01 Opava
IČO: 25376225, DIČ: CZ25376225
MAPA - Kde nás najdete

::  

Stavební izolace / Technické izolace


Šikmé střechy | Vnitřní stěny | Stropní podhledy a stropy | Podlahy | Vnější stěny (fasády) | Ploché střechy | Víceúčelové

Ploché střechy

DDP-N (NOBASIL SPN)

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek, balený standardně po více kusech. Materiál je předurčen pro aplikaci do plochých střech pro svou specifickou tuhost, pevnost a své tepelně technické a protipožární vlastnosti, jako spodní vrstva plochých střech občasně pochozích.

DDP (NOBASIL SPS)

Minerálně vláknitý materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek, balený po více kusech. Materiál je předurčen pro aplikaci do plochých střech pro svou specifickou tuhost, pevnost a své tepelně technické a protipožární vlastnosti, jako izolace pochozích a pojezdných ploch střešních konstrukcí s krycí roznášecí vrstvou.

DDP BIT (NOBASIL SAS)

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek, balený standardně po více kusech, s povrchovou úpravou, kterou tvoří asfaltová emulze. Materiál je předurčen pro aplikaci do plochých střech pro svou specifickou tuhost, pevnost a své tepelně technické a protipožární vlastnosti, jako izolace občasně pochozích střech s finální hydroizolací z asfaltových izolačních pásů. Jeho povrch, opatřený asfaltovou emulzí, dovoluje přímé natavení asfaltových hydroizolačních pásů.

DDP BITF (NOBASIL SKS)

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek balený standardně po více kusech, s povrchovou úpravou, kterou tvoří asfaltový hydroizolační pás s přesahem na dvou přilehlých stranách. Materiál je předurčen pro aplikaci do plochých střech pro svou specifickou tuhost, pevnost a své tepelně technické a protipožární, jako izolace občasně pochozích střech. Jeho povrch opatřený asfaltovým pásem má funkci dočasné hydroizolace. Lze na něj standardním způsobem aplikovat finální hydroizolační souvrství.

DDP-K (NOBASIL SPK)

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě desek balený standardně po více kusech. Materiál je předurčen pro aplikaci do plochých nepochozích střech pro svou specifickou tuhost, pevnost a své tepelně technické a protipožární vlastnosti, jako spodní izolační vrstva plochých střech v kombinaci s dalšími vrstvami izolačních desek

NOBASIL atikový klín

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě klínů, balený po více kusech. Materiál je konstrukčním prvkem určeným k aplikaci na ploché střechy, v místě styku vodorovné tepelné izolace s atikovou zdí, a to u všech typů plochých střech pochozích i nepochozích. Tento prvek zabezpečuje plynulý přechod hydroizolace z vodorovné plochy na svislou, zabraňuje zalomení a degradaci hydroizolační vrstvy a následnému zatékání do konstrukce.

NOBASIL SPS-SD spádová deska

Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi čedičových vláken, ve formě spádových desek, balený standardně po více kusech. Materiál je individuálně navrženým konstrukčním prvkem určeným ke spádování plochých střech. Tento prvek zabezpečuje plynulý odvod srážkové vody do střešní vpusti, úžlabí či okapního žlabu.


www.knaufinsulation.cz